سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران
نادان کوچک است؛ هر چند بزرگسال باشد و دانا بزرگ است؛ هر چند کم سال باشد . [امام علی علیه السلام]